online informačný systém centrix.sk - ceny


centrix.start - 1 € mesačne

Obsahuje všetky základné agendy systému pre jediného užívateľa. Počet vytvorených dokladov za mesiac a rok je obmedzený.

centrix.single - 9,95 € mesačne

Obsahuje základné aj prémiové agendy systému pre jediného užívateľa bez obmedzenia počtu dokladov.

centrix.team - 7,95 € mesačne za každého užívateľa

Obsahuje základné a prémiové agendy systému pre viacerých užívateľov.  • Cena je "vrátane DPH". Prevádzkovateľ systému nie je platiteľom DPH.
  • Uvedené ceny platia od 1.9.2011.
  • Prémiové agendy sú: Intrastat, importy bankových výpisov, import účtovných dokladov, provízne prípady inkasovaných provízií.
  • Fakturácia mesačne po skončení mesiaca za základe objednávky poskytovania služieb na dobu určitú alebo na základe zmluvy o poskytovaní služieb na dobu neurčitú.
  • Ceny v bitcoinoch (BTC) sú odvodené od cien v EUR a vypočítané podľa kurzu EUR/BTC na burze Bitstamp k poslednému dňu mesiaca, za ktorý je vystavená faktúra.