centrix.sk

Ide o webovú aplikáciu určenú pre obchodnú firmu prípadne pre fyzickú osobu účtujúcu v podvojnom účtovníctve. Viac ...

  • Obchodná časť obsahuje: objednávky, fakturácia, dodávateľské faktúry, skladová evidencia ...
  • Financie: bankové výpisy, pokladničné doklady, evidencia DPH, evidencia majetku ...
  • Vaše údaje sú ukladané do databázy na server www.centrix.sk. Prístup do systému je cez prehliadač internetu. Žiadna inštalácia na váš počítač.
  • Cenu za používanie systému nájdete tu.
  • v prevádzke od 1.1.2002